ROSARI DE TOTS SANTS


SEGUINT AMB LES NOSTRES TRADICIONS
 HE TROBAT CURIOSA AQUESTA INFORMACIÓ:

Un rosari ensucrat és un enfilall de bombonscaramels i altres peces de dolceria, amb una rotllana de carabassat o carabassa ensucrada, anomenada patena, de dimensions més o menys grosses, que imita un rosari. És un costum de la ciutat de Palma que, per la festa de Tots Sants, els padrins en regalen als fillols, els avis als néts i els pares als fills petits, que el passegen passat pel coll.
Tradicionalment els grans  eren de  panellets dolços i  fruites ensucrades o confitades. La dolceria i la decoració es va adaptant als costums i l'oferta de cada època. Després es feren de panellets (de vermell d'ou ensucrat o de pasta d'ametlla) i actualment s'hi han afegit els bombons embolcallats, caramels esponjosos i elements decoratius relacionats amb els personatges dels programes de televisió i pel·lícules infantils. 

Els rosaris i els panellets de Tots Sants, abans dits a Mallorca panetets de mort, sembla que procedeixen del costum medieval de posar pans damunt les tombes, dins les esglésies, el dia de Tots Sants, juntament amb una lluminària de ciris, pans que després es donaven en almoina

Als pobles de la Part Forana de Mallorca, era tradicional que la nit de Tots Sants els al·lots pujassen al campanar on el campaner tocava a mort tota la vesprada i la nit de Tots Sants només amb la il·luminació d'algunes candeles i els contava històries tètriques i els convidava a menjar bunyols. Aquesta celebració era l'equivalent del Halloween cèltic difós des dels Estats Units, per la seva part lúdica i de consum de dolços la nit del dia dels Morts.

Viquipèndia:

  • Andreu Ferrer i Ginard, Costumbres de nuestra tierra. Folklore Balear, Ediciones Cort, Palma, 1995. ISBN: 84-7537-33-3.
  • Gabriel Llompart i Moragues, "Pan sobre la tumba. Una nota de folklore funerario mallorquín", dins Religiosidad popular. Folklore de Mallorca. Folklore de Europa. Miscelánea de Estudios. I, Fontes Rerum Balearium Subsidia num. 4 - Archivo de Tradiciones Populares 34, Palma, 1982, p.265-271. ISBN: 84-300-6545-8.


Ho ha penjat na María José , tutora de 2n A
[edita]

A menjar bunyols!!!


La revetla de santa Úrsula, dia 20 d'octubre, és costum tant als pobles com a Palma, cantar serenates a les al·lotes fadrines i menjar bunyols.
Antigament, les nines, reunides en grans colles, voltaven pels carrers, i fent tirangues cantaven:

Demà són les Verges;
tothom ha d'anar,
a dins les alzines,
bunyols a menjar.

Josep.

Benvinguts al Blog del primer cicle del Col·legi Infante Don Felipe

Hola vos donam la benvinguda al nostre blog.