INICIACIÓ A LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

A VEURE SI PODEU RESOLDRE AQUESTS PROBLEMES...
http://www.genmagic.net/educa/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=62