RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

PRACTICAM ELS PROBLEMES JUGANT

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1297